Na een heel vervelende periode waarin we zelfs de keramiekmarkt in 2020 moesten afzeggen zijn we vol goede moed gestart met de voorbereidingen voor de organisatie van de Internationale Keramiekmarkt 2022. Deze vindt plaats met Pinksteren op zondag 5 en maandag 6 juni 2022 op het bekende, mooie terrein van Zwembad De Bosberg in Swalmen.

Aanmelden voor deze markt is niet meer mogelijk omdat we, wat de selectie betreft, de draad oppakken waar we in 2020 noodgedwongen moesten stoppen. Dat wil zeggen dat we uitgaan van de deelnemers die we toen geselecteerd hadden.