LaRouche Keramiekprijs

Tijdens de markt werd ook weer de ‘LAROUCHE-KERAMIEKPRIJS’, groot €1000, -, uitgeloofd. Deze prijs is een ode en herinnering aan oud medewerker Jan Crins, bijgenaamd Larouche en wordt uitgeloofd aan de keramist die een bepaald thema het beste en meest origineel uitwerkt. Het thema wordt ruim van te voren aan alle deelnemende keramisten bekend gemaakt.

Annie Peaker: trotse winnares ‘LAROUCHE-KERAMIEKPRIJS 2018’!

Dit jaar was het thema “Eureka” en blijkbaar werden vele keramisten hierdoor geïnspireerd want het werd voor de jury een zware opgave een winnaar uit te kiezen. Uiteindelijk ging de Engelse keramiste Annie Peaker met de eer strijken. Juryvoorzitter Frits v.d. Zweep loofde de originaliteit en de puntgave uitvoering van haar winnend object: een hond die zijn eureka-moment ervoer met de vondst van een vette kluif onder uit een overvol vuilnisvat met schroot en rommel. Een vondst die voor hem ongetwijfeld veel belangrijker was dan de wetten van Archimedes, Huijgens’ optische hoogstandjes of de Maagdenburger halve bollen.