17e Internationale Keramiekmarkt Swalmen gaat niet door!

De Nederlandse regering heeft vanwege de Coronacrisis alle evenementen t/m 31 mei 2020 verboden. Dit betekent helaas ook dat de 17e Internationale Keramiekmarkt Swalmen 2020 op zondag 31 mei en maandag 1 juni niet door kan gaan. We kunnen op dit moment ook geen enkele uitspraak doen of, en zo ja wanneer, deze markt wel kan worden georganiseerd. Zodra we hierover meer informatie hebben, houden we u op deze website op de hoogte.
Blijf bovenal gezond!

met vriendelijke groeten,
Organisatoren 
Internationale Keramiekmarkt Swalmen.